Du er her

Endometriose

 
Prosjektnavn Type studie Prosjektleder/e-post Region
Virkeevne og sikkerhet av vaginalring med progestin og aromatasehemmer for behandling av endometriose.   Mette Haase/
mette.haase.moen@stolav.no  
HM
Diagnostikk og behandling ved endometriose.   Jone Trovik/
jone.trovik@helse-bergen.no 
HV
Blodig alvor- tverrfaglig gruppebasert behandling av endometrioseplager. RCT Merete Kolberg Tennfjord/
Marie Ellström Engh
merete.kolberg@gmail.com 
HSØ
ENDO - Bowel ENDOmetriosis; Evaluation of Diagnostics and Quality of Life. Cohort Kristine Aas-Eng/
krimee@ous-hf.no
HSØ