Du er her

toverud_ul_symptomer.png

Illustrasjon til ventre viser urininkontinens som følge av overaktiv blære. Illustrasjonen til høyre viser stressinkontinens.
Illustrasjon til venstre: urininkontinens ved overaktiv blære. Illustrasjon til høyre: stressinkontinens.