Du er her

NKIB

Om Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom ble opprettet i 2012. Tjenesten er en kompetansetjeneste innen tverrfaglig utredning og behandling av vannlatings - og avføringsforstyrrelser, bekkenbunnsmerter samt komplekse og sammensatte bekkenbunnsforstyrrelser.

NKIB er etablert for å bygge opp og heve kompetansen til helsepersonell i alle regioner innen utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom. Dette gjøres i form av kurs, undervisning, foredrag og konsulenthjelp. Tjenesten driver også informasjonsvirksomhet rettet mot brukere og publikum generelt.

Tjenesten er lokalisert til Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Helse-Nord.

Du finner oss også her
www.unn.no/nkib
www.facebook.com/nkib.unn/

Hvordan komme i kontakt med oss?
Har du spørsmål/kommentarer til den nasjonale kompetansetjenesten?
nkib@unn.no
Ved behov for kontakt anbefaler vi å bruke vår e-postadresse.
Send aldri personopplysninger. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø

Besøksadresse
Fløy E4, 2. ​etasje

Ansatte 

Leder
Lotte Karen Lindstrøm Eliassen
Sykepleier, Msc
lotte.lindstrom.eliassen@unn.no 
Telefon 776 28393

Sekretær/konsulent
Wenche M. Andersen
Vernepleier
wenche.marie.andersen@unn.no 
Telefon 776 69226 (Mandag, tirsdag og torsdag, kl 09-14)

Kurs- og informasjonsadministrator
Hilde Tollefsen
Sykepleier, uroterapeut
hilde.tollefsen@unn.no
Telefon 776 69692

Fag- og kurskoordinator
Gry-Hege Sjøhaug
Jordmor
gry-hege.sjohaug@unn.no
Telefon 776 26032

Prosjektkoordinator/ Daglig leder for NRA
Tone Prøch-Bilden
Fysioterapeut
tone.prosch-bilden@unn.no
Telefon 776 69 733

Faglige rådgivere
Mona Rydningen
MD, Phd, gastrokirurgi

Per Espen Låhne
MD, urologi

Kristine Amundsen
MD, gynekologi

Mona Stedenfeldt
Fysioterapeut, Phd

Koordinator for Bekkensenteret UNN Tromsø
Gøril Nilsen
Sykepleier
Telefontreffetid: Tirsdag: 09.00 - 15.00. Torsdag: 09.00 - 15.00. Fredag: 09.00 - 15.00 (oddetallsuker)
Telefon 776 27267
bekkensenteret@unn.no 
Hjemmeside til Bekkensenteret: www.unn.no/bekkensenteret

Koordinator for Sakral nervemodulering i UNN
Wenche Jenssen
Telefontreffetid; torsdager i oddetallsuker fra kl. 10:00-14:00
Tlf: 76 96 84 49
Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
E-post: wenche.marianne.jenssen@unn.no

For faglige henvendelser samt informasjon om kurs, hospitering ved Bekkensenteret ved UNN, undervisning, fagutveksling med mer:
nkib@unn.no

Fant du det du lette etter?

Hvis du vil at vi skal kunne kontakte deg kan du legge ved din e-postadresse.