Du er her

NKIB

Om Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (NKIB) ble opprettet i 2012. Tjenesten er en kompetansetjeneste innen fagområdene vannlatings- og avføringsdysfunksjoner, bekkensbunnsmerter samt sammensatte bekkenbunnsdysfunksjoner. 

NKIB er etablert for å bygge opp og heve kompetansen til helsepersonell i alle regioner innen utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom.  Tjenesten driver også informasjonsvirksomhet rettet mot brukere og publikum generelt.

Tjenesten er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Helse-Nord.

Du finner oss også her
www.unn.no/nkib
www.facebook.com/nkib.unn/

Hvordan komme i kontakt med oss?
Har du spørsmål/kommentarer til den nasjonale kompetansetjenesten?
nkib@unn.no
Ved behov for kontakt anbefaler vi å bruke vår e-postadresse.
Send aldri personopplysninger. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø

Besøksadresse
Fløy E4, 2. ​etasje

Ansatte og rådgivere 

Leder
Lotte Karen Lindstrøm Eliassen
Sykepleier, Msc
lotte.lindstrom.eliassen@unn.no 
Telefon 776 28393

Kurs- og informasjonsadministrator
Hilde Tollefsen
Sykepleier, uroterapeut
hilde.tollefsen@unn.no
Telefon 776 69692

Sekretær/konsulent
Wenche M. Andersen
Vernepleier
wenche.marie.andersen@unn.no 
Telefon 776 69226 (Mandag, tirsdag og torsdag, kl 09-14)

Fag- og kurskoordinator
Gry-Hege Sjøhaug
Jordmor
gry-hege.sjohaug@unn.no
Telefon 776 26032

Prosjektkoordinator/ Daglig leder for NRA
Tone Prøch-Bilden
Fysioterapeut
tone.prosch-bilden@unn.no
Telefon 776 69 733

Faglige rådgivere
Mona Rydningen
MD, Phd, gastrokirurgi
mona.rydningen@unn.no

Per Espen Låhne
MD, urologi
per.espen.lahne@unn.no

Kristine Amundsen
MD, gynekologi
kristine.amundsen@unn.no

Anne Tine Vold
Psykomotorisk fysioterapeut
anne.tine.vold@unn.no

Cathrine Boge-Olsnes
Psykomotorisk fysioterapeut
cathrine.maria.boge-olsnes@unn.no

Mona Stedenfeldt
Fysioterapeut, forsker
mona.stedenfeldt@stolav.no

Koordinator for Bekkensenteret UNN Tromsø
Gøril Nilsen
Sykepleier
Telefontreffetid: Tirsdag: 09.00 - 15.00. Torsdag: 09.00 - 15.00. Fredag: 09.00 - 15.00 (oddetallsuker)
Telefon 776 27267
bekkensenteret@unn.no 
Hjemmeside til Bekkensenteret: www.unn.no/bekkensenteret

Koordinator for Sakral nervemodulering i UNN
Wenche Jenssen
Telefontreffetid; torsdager i oddetallsuker fra kl. 10:00-14:00
Tlf: 76 96 84 49
Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
E-post: wenche.marianne.jenssen@unn.no

For faglige henvendelser samt informasjon om kurs, hospitering ved Bekkensenteret ved UNN, undervisning, fagutveksling med mer:
nkib@unn.no