Du er her

Hva skal JEG gjøre?

Før du går til fastlegen, kan det være nyttig å ta en selvtest, slik at du selv kan bedømme omfanget av problemene dine. En slik selvtest finner du i kapittelet om symptomer.

Det kan også være hensiktsmessig å føre avføringsdagbok over plagene dine i en viss periode før du går til fastlegen. På den måten vil du ytterligere kunne kartlegge hvilke plager du har og hvordan du har det med dem i hverdagen. Her er et eksempel på hvordan du kan føre en slik avføringsdagbok.