Du er her

Mestring

Irrigasjon har gitt meg friheten til selv å bestemme når jeg vil gå ut med familie og venner.

Kvinne, 42 år

Å leve med tømmingsvansker

COLOURBOX1259732.jpg

Illustrasjonsfoto. Lykkelig utseende middelaldrende par som løper over en eng.
Illustrasjonsfoto

Ufullstendig tarmtømming og tømmingsproblemer kan påvirke både hverdagsliv og livskvalitet. Behandling av slike plager medfører ofte endring av vaner og rutiner. Slike endringer i hverdagen kan være utfordrende å komme i gang med samt det krever en egeninnsats for å greie å gjennomføre det. Imidlertid opplever de aller fleste at innsatsen de selv bidrar med gjør situasjonen lettere og målet må være å leve så normalt som mulig.

Hva kan gjøre situasjonen bedre?

Hjelp og motivasjon

Ved å søke hjelp hos helsepersonell som jobber med tømmingsproblem vet vi at situasjonen blir lettere. Det å få forståelse og aksept for at dette er et problem kan i seg selv gi en bedre hverdag. Helsepersonell vil kunne gi nødvendig opplæring, støtte og motivasjon.

Kartlegge og tilpasse hverdagen

Ved å kartlegge problemene blir det lettere å fungere i hverdagen. Mange som sliter med tømmingsproblem opplever at de sitter på toalettet store deler av dagen, og føler seg aldri tømt/ alltid oppblåst.

Hjelp til en forutsigbar og regelmessig tarmtømming med anvendbare hjelpemidler vil kunne bedre situasjonen. Her vil helsepersonell kunne veilede og anbefale tiltak.

Åpenhet og støtte i familien

Noen kan være bekymret for hva andre vil si, for eksempel partner, venner eller barna. Her må hver enkelt kjenne på hva en ønsker å dele. Ved å være åpen om situasjonen gir man dem rundt seg sjansen til å ta hensyn. Det vil føles trygt å ha mennesker rundt seg som kan støtte en når man trenger det. Barna vil lettere kunne forstå og unngår bekymring dersom de får informasjon.