Du er her

Aktuelle fagartikler

Retningslinje

Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser (2019).

Retningslinjen er utarbeidet av Norsk gruppe for konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrlser. Dette er en nasjonal anbefaling hvor formålet er å kvalitetssikre både utredning og behandling av AI og kronisk obstipasjon, og gi pasienter lik mulighet til anbefalt pasientforløp, uavhengig av bosted. Utarbeidelsen av den norske retningslinjen er basert på de engelske NICE guidelines, danske guidelines, ICS, Norsk elektronisk legehåndbok, kunnskap fra klinisk praksis og litteratursøk. Der tilpasninger til norske forhold har vært nødvendig, er dette gjort i henhold til prinsippet for best clinical practice. 

Artikler

Bøker

  • Uroterapi. Anna Lena Hellström, Birgitta Lindehall (red.) Forfattarna og Studentlitteratur 2006.
  • Urininkontinens. Anne G. Vinsnes. Akribe AS 2005
  • Læringsnøkkelen. Britt Fadnes og Kirsti Leira, 2010.

Fant du det du lette etter?

Hvis du vil at vi skal kunne kontakte deg kan du legge ved din e-postadresse.