Du er her

Test deg selv - IPSS

Ved å fylle ut skjemaet under, vil du få en bedre oversikt over tømmingsproblemene dine. Dette er en veiledning som helsepersonell bruker for å vurdere omfanget av ditt problem. Du kan skrive ut arket og ta med til din lege. Ingen av feltene du fyller inn blir lagret på nettstedet.

IPSS, Internasjonal prostata-symptomskår

  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt følelsen av at blæren ikke er blitt fullstendig tømt etter avsluttet vannlating?
0 p
1 p
2 p
3 p
4 p
5 p
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet late vannet på nytt mindre enn 2 timer etter forrige vannlating?
0 p
1 p
2 p
3 p
4 p
5 p
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet stoppe og starte under vannlating?
0 p
1 p
2 p
3 p
4 p
5 p
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte synes du det har vært vanskelig å utsette vannlatingen?
0 p
1 p
2 p
3 p
4 p
5 p
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt svak urinstråle?
0 p
1 p
2 p
3 p
4 p
5 p
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet trykke eller presse for å late vannet?
0 p
1 p
2 p
3 p
4 p
5 p
  1. I løpet av den siste måned, hvor mange ganger har du vanligvis måttet stå opp i løpet av natten for å late vannet?
0 p
1 p
2 p
3 p
4 p
5 p

Livskvalitet - urinveissymptomer

Hvis du resten av livet måtte leve med de samme vannlatnings­problemene som du har nå, hvordan ville du føle det?
0
1
2
3
4
5
6
Total IPSS-skår
0 - Symptomatisk, mild

Livskvalitetindex
0 - Meget godt fornøyd
 
Beregningsgrunnlag ipss-skår:
•  < 8: Symptomatisk, mild • 8 - 19: Symptomatisk, moderat • > 19: Symptomatisk, alvorlig

* Hovedkilde: Barry MJ, Fowler FJ, O'Leary MP, et al.: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. J Urol 1992 Nov; 148(5): 1549-57.