Du er her

Symptomer

Jeg lekker ikke så mye, men det kommer litt og litt. Jeg føler meg aldri ren, jeg føler at jeg lukter.

Kvinne, 35 år

symptomer.jpg

Portrettbilde av fire personer. To kvinner og to menn.
Illustrasjonsfoto

Hva er det?

Urinlekkasje innebærer enhver ufrivillig vannlating. For mange blir det et sosialt og hygienisk problem. Til tross for at det de siste årene er blitt mer åpenhet rundt problemet, er det fortsatt tabubelagt.

Studier har vist at ca 25% av kvinner over 20 år har ufrivillig vannlating. Prosentandelen øker med alder. Den er lavest hos de yngste hvor man anslår 12% for de under 30 år, og rundt 30% for de mellom 50-54 år. Hos kvinner over 90 år er andelen rundt 40%. 

Det rapporteres litt lavere forekomst hos unge menn sammenlignet med kvinner, rundt 5%. Hos eldre menn er forekomsten sammenlignbar med kvinner i samme alder. 

Typer urinlekkasje

toverud_ul_symptomer.png

Illustrasjon til ventre viser urininkontinens som følge av overaktiv blære. Illustrasjonen til høyre viser stressinkontinens.
Illustrasjon til venstre: urininkontinens ved overaktiv blære. Illustrasjon til høyre: stressinkontinens.

En kan rammes av ulike typer urinlekkasje:

Urgeinkontinens/hastverkslekkasje
Ufrivilling lekkasje som skjer i forbindelse med plutselig og veldig sterk vannlatingstrang. Blæremuskelaturen trekker seg plutselig sammen og høyt trykk i blæra fører til lekkasje. Dette kalles overaktiv blære (OAB) og er ofte ledsaget av hyppig vannlating.
Stressinkontinens/anstrengelseslekkasje
Ufrivillig lekkasje i forbindelse med økt buktrykk som for eksempel ved hosting, nysing eller annen anstrengelse. Lukkemekanismen i urinrøret er for svak. 
Blandingslekkasje
En blanding av urge- og stressinkontinens.
Nattlig lekkasje
Urinlekkasje mens man sover. Nattlig vannlating hvor man våkner pga vannlatingstrang, kalles nokturi. 
Overflow-inkontinens/overløpslekkasje
Overfylt blære som gir lekkasje.
Etterdrypp-lekkasje
Lekkasje som oppstår etter endt vannlating, ofte små volum og ikke nødvendigvis merkbar.

Dersom du er rammet av urinlekkasje, kan det være hensiktsmessig å føre en vannlatingsdagbok for å få oversikt over plagene dine. Her er et eksempel på oppsett for en slik vannlatingsdagbok

Kilder

Milsom, I., et al., Epidemiology of urinary incontinence (UI) and other lower urinary tract symptoms (LUTS), pelvic organ prolapse (POP) and anal (AI) incontinence, in Incontinence, P. Abrams, Cardoxo, L., Wagg, A., Wein, A., Editor. 2017, 6th International Consultation on Incontinence.

Omli, Ragnhild, Hunskaar, Steinar, Mykletun, Arnstein, Romild, Ulla og Esther Kuhry (2013): "Urinary incontinence and risk of functional decline in older women: data from the Norwegian HUNT-study", i BMC Geriatrics 2013, 13:47. Elektronisk utgave.

Shamliyan, Tatyana A., Wyman, Jean F., Ping, Ryan, Wilt, Timothy J. og Robert L. Kane (2009): "Male Urinary Incontinence: Prevalence, Risk Factors, and Preventive Interventions", i Rev Urol. 2009 Summer;11(3):145-65.

Fant du det du lette etter?

Hvis du vil at vi skal kunne kontakte deg kan du legge ved din e-postadresse.