Du er her

Veiledere

Veiledere
Veileder Kilde Lenke
Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser NKIB/Helsebiblioteket Gå til veileder
Henvisningsveiledning UNN UNN Gå til veileder
Forebygging av analinkontinens i barselperioden UNN Gå til veileder

Veileder i gynekologi - Veileder i fødselshjelp 2014

Norsk gynekologisk forening Gå til veileder
Utredning og behandling av urininkontinens med antatt gynekologisk årsak, for allmennpraktikere og privatpraktiserende gynekologer Norsk gynekologisk forening Gå til veileder
Veileder i gynekologi - Vulvodyni/Vestibulodyni (Kroniske smertetilstander i vulva) 2015 Norsk gynekologisk forening Gå til veileder
Barn og voksne med ryggmargsbrokk Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) Gå til veiledere
Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Folkehelseinstituttet Gå til veileder

Norsk MS-veileder. Veilederen tar sikte på å samle relevant og faglig informasjon for helsepersonell, de som har MS, og deres pårørende. I veilederen er det blant annet behandlingsforløp for ulike problemstillinger som personer med MS kan møte, og det arbeides med flere behandlingsforløp. Forløpene gjør det lettere for brukerne å se hva som er mulige «veier videre» for det aktuelle problemet.

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Gå til veileder

Veileder for behandlingsforløp ved blære-og tarmforstyrrelser

Helse Bergen

Gå til veileder

Bekkenbunnstrening for menn som har gjennomgått robotassistert laparoskopisk prostatectomi (RALP). 

En veileder for fysioterapeuter, uroterapeuter og andre helseprofesjoner som informerer og instruerer pasienter som skal eller har fått utført RALP-operasjon om bekkenbunnstrening. Utviklet ved Helse Bergen.

Helsebiblioteket.no  Gå til veileder

Prosedyre for perinealruptur Grad III og IV 
UNN Gå til veileder

 

Fant du det du lette etter?

Hvis du vil at vi skal kunne kontakte deg kan du legge ved din e-postadresse.